ZYRA E PËRKTHIMIT
SHQIP - GJERMANISHT

Irene Boldt-Bregu (përkth. e dipl.)


Adresa:

Übersetzungsbüro
Irene Boldt-Bregu
Platanenstraße 2
82024 Taufkirchen

Tel.: 089/69 75 93 25
Fax.: 089/69 75 93 26
Mobil: 01 77/205 26 77
E-mail: boldtbregu(at)aol.com

Për tu orientuar dhe më mirë mund të
përdorni adresën në internet www.map24.de 

 

[kthim në faqen kryesore]